Experience Inc. Jobs

Job Information

Accenture Praktykant/ka ze znajomością .NET in Warsaw, Poland

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

Czym będziesz się zajmować?

 • Rozwijaniem aplikacji .NET dla międzynarodowych klientów.

 • Współpracą z programistami front-end, back-end i testerami w celu zapewnia wysokiej jakości rozwiązań.

 • Wsparciem w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania oraz sugerowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożenia oprogramowania.

 • Opracowywaniem nowych koncepcji rozwiązań poprzez sugerowanie własnych innowacyjnych pomysłów w ramach technologii Microsoft.

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

Czym będziesz się zajmować?

 • Rozwijaniem aplikacji .NET dla międzynarodowych klientów.

 • Współpracą z programistami front-end, back-end i testerami w celu zapewnia wysokiej jakości rozwiązań.

 • Wsparciem w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania oraz sugerowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożenia oprogramowania.

 • Opracowywaniem nowych koncepcji rozwiązań poprzez sugerowanie własnych innowacyjnych pomysłów w ramach technologii Microsoft.

 • Praktyczna wiedza w zakresie technologii Microsoft: .NET, C#, WCF, Entity Framework, MS SQL, ASP.NET.

 • Rozumienie zagadnień REST/SOAP.

 • Umiejętność programowania obiektowego i znajomość wzorców projektowych.

 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.

 • Komunikatywność

 • Chęć nauki i rozwoju

 • Kreatywność

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu).

Oferujemy:

 • Płatne praktyki na okres min. 3 miesięcy.

 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.

 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.

 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

DirectEmployers