Experience Inc. Jobs

Job Information

Accenture Praktykant w zespole Cyberbezpieczeństwa Systemów Sterowania (ICS/OT) in Warsaw, Poland

Zespół Cyberbezpieczeństwa (w ramach działu Security Consulting) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Nasi eksperci pomagają Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach systemów sterowania, analizować ich wpływ biznesowy, projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa.

Czym będziesz się zajmować?

Weźmiesz udział w realizacji ciekawego projektu w zakresie bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej SCADA/DCS. Będziesz zajmował się m.in.:

przeprowadzaniem analizy architektury i infrastruktury systemów automatyki przemysłowej (SCADA/DCS/IIoT) pod kątem cyberbezpieczeństwa

przygotowywaniem rekomendacji zmian w organizacji

pomocą w bieżących pracach projektowych

stałym pogłębianiem wiedzy oraz umiejętności

wsparciem przy przygotowaniu ofert techniczno-handlowych

jesteś studentem (np. automatyka, elektrotechnika informatyka lub pokrewne) podstawowej znajomości zagadnień sieciowych (TCP/IP) i systemów stosowanych w automatyce przemysłowej zainteresowania cyberbezpieczeństwem systemów automatyki przemysłowej i chęć dalszego rozwoju w tym obszarze bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego dostępności w zakresie min. 60% etatu Oferujemy:

Płatne praktyki (3-6 miesięcy)

Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i metodologii bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego SCADA/DCS/IIoT

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w wymagającym, profesjonalnym środowisku inżynierów bezpieczeństwa

Opiekę mentora podczas trwania praktyki

Możliwość zatrudnienia na pełen etat po odbyciu praktyki

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

DirectEmployers