Cargill Production Support Coordinator Tarwe in Bergen op Zoom, Netherlands

Production Support Coordinator Tarwe

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience. We have 155,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

Bij Cargill locatieBergen op Zoom verwerken we tarwe tot eiwitten, glucose, zetmeel en alcohol. Deze grondstoffen worden daarna verder verwerkt in toepassingen in de (voedings)industrie zoals snoep, dranken, zuivel, koekjes, soepen en nog veel meer.

De productie is onderverdeeld in twee afdelingen:Tarwe en Raffinaderij. Voor de afdeling Tarwe zijn wij op zoek naar een Field Operator die werkzaam zal zijn in de volgende procesgebieden:

 • Bloemmolen

 • Tarwe natte verwerking

 • Zetmeeldrogerij

 • Afvalwaterzuivering en luchtnet

Op dit moment zijn wij op zoek naar eenProduction support coordinator tarwe in Bergen op Zoom.

Jouw werkzaamheden:

Geplande en gecoördineerde werkzaamheden:

 • opstellen van de maintenance planning i.o.m. afdeling maintenance (en evt. in overleg met de ASI of utilities engineer)

 • coördineren van productiewerkzaamheden bij korte maintenance shut downs

 • zorgdragen voor de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden

 • opstellen en bijhouden van werkprocedures (job plans), instructieboek

 • plannen en coördineren van check-ups (ladderonderhoud, hijsmiddelen e.d.)

 • plannen en coördineren van productietechnische onderhoudswerkzaamheden (cip, harsen, doekenwissels e.d.) voor operators

 • zorgdragen voor afstemming tussen production en maintenance

Geoptimaliseerde productie- en onderhoudsprocessen:

 • signaleren van structurele knelpunten en doen van verbetervoorstellen richting ASI of utilities engineer

 • afstemmen met en adviseren van maintenance over preventief en predictief onderhoud

 • opstellen en indienen van verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit, processen, efficiency, yield, arbo, veiligheid en milieu

 • deelnemen aan diverse projectgroepen en leveren van praktische input op productietechnisch gebied

 • uitvoeren van fabrieksproeven; nemen van monsters tijdens een processtap gedurende een bepaalde tijd en rapporteren van bevindingen richting process development engineers

 • uitzoeken van en rapporteren over kwaliteitsafwijkingen die op korte termijn zijn opgetreden, e.e.a. aan ASI, utilities engineer en/of process experts

 • signaleren van verbetermogelijkheden in de wijze van plannen, samenwerking tussen afdelingen en ondersteunende systemen

Opgestelde onderhoudsplanning

 • bestuderen van alle op korte en lange termijn uit te voeren voorbereide onderhoudsopdrachten, zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij werkvoorbereider

 • opstellen van een (wekelijkse/dagelijkse) onderhoudsplanning, rekening houdend met beschikbaarheid van monteurs, een efficiënte clustering van onderhoudsopdrachten e.d.

 • toewijzen van onderhoudsopdrachten aan monteurs, rekening houdend met hun technische kennis/vaardigheden en werktijden

 • afroepen van benodigde externe capaciteit binnen bevoegdheden

Met productie en maintenance afgestemde onderhoudsplanning

 • dagelijks bespreken van onderhoudsplanning (tijdstippen, duur) met productie en maintenance

 • inpassen van opdrachten met hogere prioriteit, aanpassen en optimaliseren van planning i.o.m. productie en maintenance

 • overdragen van planning/werkorders aan maintenance

Verantwoord functioneren

 • toezien op en naleven van bedrijfs-, voedsel-, kwaliteits-, arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

 • aansturen van de cleaning contractor en mede toezien op de orde en netheid

 • plannen en coördineren van BST-waarnemingen op de afdeling

 • zorgen voor voldoende veiligheidsmiddelen; afroepen van benodigde middelen in het magazijn

Overige bijdragen

 • fungeren als key-user van geautomatiseerde systemen (PI, Maximo, e.d.) en verlenen van assistentie aan collega’s

 • geven van input aan de ASI of utilities engineer t.b.v. voortgangsgesprekken

 • adviseren van de ASI bij promotieverzoeken.

Qualifications

Een succesvolle kandidaat voor de functie van production support coordinator Tarwe is iemand die:

 • Zin heeft om bij ons aan de slag te gaan

 • Een niveau 4 werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van: procestechniek of werktuigbouwkunde

 • In het bezig van een BHV of voornemend deze te behalen

 • Flexibiliteit om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden

 • Wie het prettig werken is binnen een team

 • kennis van procesbesturing en de procesinstallatie

 • min. 5 jaar ervaring in de betreffende afdeling

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands als Engels

 • Veiligheidsbewust en in het bezit van VCA of deze willen halen

 • kennis van de regelgeving, wetgeving en voorschriften inzake kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu

 • kennis van storings- en probleemanalyse

Wij bieden een dynamische en prettige werkomgeving met veel ruimte voor het nemen van initiatief. Cargill biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden en secundaire voorwaarden. Interesse? Dan ontvangen wij graag jou CV met motivatie via de website of op eva_klootwijk@crgl-thirdparty.com.

Job Operations

Primary Location Netherlands-NB-Bergen op Zoom

Schedule Full-time

Job Type Standard

Shift Day Job

Req ID: BER00603